Zbiornik parowy

Do podnoszenia kondensatu w urządzeniach zasilających pracujących z podciśnieniem wykorzystuje się podciśnienie wytwarzające się po skropleniu pary w zamkniętym zbiorniku parowym. Zbiornik parowy (przyrząd zasilający) musi leżeć ponad poziomem wody w kotle na wysokości odpowiadającej przynajmniej wartości oporów przepływu hlV. Zbiornik ten łączy się trzema przewodami ze zbiornikiem do kotła poprzez regulator poziomu wody d. Jeśli zostanie osiągnięty do- stateczny poziom wody, zawór c zamyka się, para w zbiorniku b skrapla się wytwarza się znów podciśnienie i cały proces rozpoczyna się od nowa. Podciśnieniowe przyrządy zasilające tłoczą kondensat jedynie na wysokość ok. 3 m. Wystarcza to jednak w urządzeniach o niskich ciśnieniach roboczych, aby można było nawet przy niskim umieszczeniu zbiornika kondensatu stosować tylko jeden przyrząd zasilający. Temperatura kondensatu nie może być jednak zbyt wysoka (najwyżej 80 st. C). Urządzenie to pracuje prawidłowo jedynie przy dobrym odpowietrzeniu zbiornika pary oraz przy zupełnie szczelnych przewodach i zaworach (nieprzepuszczających powietrza). Oba rodzaje przyrządów zasilających napędzane parą wymagają starannego dozoru. W miarę możności należy je stosować wspólnie z regulatorami poziomu wody. Głównymi zaletami tych urządzeń w porównaniu z pompami zasilającymi (z silnikami) jest brak zależności od dopływu prądu elektrycznego i niższe koszty użytkowania. W większych urządzeniach wbudowuje się zarówno urządzenia zasilające oparte na wykorzystywaniu energii pary, jak i elektryczności, Dobrze jest jednak przewidzieć na wypadek uszkodzenia urządzenia zasilającego zasilanie rezerwowe które można uruchomić zarówno ręcznie, jak i za pomocą samoczynnego regulatora. W tym celu dołącza się najczęściej przewód do przygotowywania ciepłej wody użytkowej do przewodu zasilania kotła albo do leżącego w górze naczynia pośredniego kondensatu. [patrz też: szerokość spocznika, olx praca opole, instalbud trzebinia ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: instalbud trzebinia olx praca opole szerokość spocznika