WYKONANIE BUDOWLANE

Dokładne opracowanie planu kotłowni przeprowadza się na podstawie znanego zapotrzebowania ciepła przyłączonych budynków jak również zapotrzebowania ciepła ewentualnych dalszych użytkowników (ciepła woda, kotły do gotowania, pralnie itp.). Z całkowitego zapotrzebowania ciepła wynika konieczna wydajność kotłów, a więc również powierzchnia ogrzewalna, którą w większych urządzeniach ogrzewczych dzieli się na kilka jednostek. Ściany kotłowni zaopatruje się w jednolity fundament betonowy odpowiadający obciążeniu. Dla uniknięcia rdzewienia dolnej części kotła, przy możliwym gromadzeniu się wody na podłodze należy kotły członowe ustawiać na cokołach z klinkieru, które kończą się równo z przednią stroną kotła. Dobrze jest również ułożyć przed kotłem warstwę klinkieru o szerokości 1 m, która chroni podłogę przed uszkodzeniami przy wypadaniu żarzących się kawałków opału i żużla. Dla ułatwienia obsługi paleniska w większych kotłach o głębokości ponad 1,5 m cokół powinien mieć wysokość 30 – 50 mm, a przy tym musi być tak wykonany, aby wózek na popiół miał udostępniony· podjazd pod kocioł. Wysokość w świetle kotłowni dla omówionych małych urządzeń powinna wynosić co najmniej 2,2 m, zaś w budynkach o zapotrzebowaniu cieplnym powyżej 30000 kcal/h – przynajmniej 2,5 m. Przykład ustawienia kotła Dla prawidłowego wykonania czopucha potrzebny jest za kotłami odstęp od ściany wynoszący 1,5 – 2 m w zależności od warunków budowy. Należy przy tym zapewnić dostęp do zasuw dymowych oraz kształtek przyłącznych wody powrotnej względnie kondensatu. Łączenie więcej niż dwóch kotłów w jeden zespół nie jest właściwe. Cała kotłownia powinna być dobrze oświetlona światłem dziennym i nie rażącym światłem sztucznym. Szczególnej uwagi wymaga wentylacja kotłowni. Przede wszystkim należy dbać o to, aby do kotłowni mogło napływać powietrze potrzebne do spalania. W małych urządzeniach (do ok. 1000 m3 kubatury ogrzewanych pomieszczeń) wystarcza otwór o przekroju ok. 1 dcm. Otwór ten powinien być nie zamykany i można go umieścić w oknie, w ścianie zewnętrznej lub w ścianie wewnętrznej oddzielającej od przedsionka. W większych urządzeniach, w których palacz znajduje się przez dłuższy czas w kotłowni lub stale w niej przebywa, zgodnie z doświadczeniem dopływ powietrza zorganizowany w taki sposób powoduje przeciągi, co prędko doprowadza do zamknięcia otworu. Wobec tego w większych urządzeniach trzeba stosować specjalny kanał do powietrza nawiewanego z wylotem za kotłem, gdzie powietrze zostaje wstępnie ogrzane. Należy liczyć 1 dcm wolnego przekroju kanału na 500 m3 kubatury ogrzewanych pomieszczeń. W małych urządzeniach nie potrzeba. stosować kanału wywiewnego, o ile nie wymagają tego przepisy budowlane . Natomiast w dużych urządzeniach (od wydajności grzejnej 80000 kcal/h) trzeba umieszczać kanały wywiewne, które powinny być usytuowanie obok lub między kominami. Przekrój kanału wywiewnego powinien być równy jednej czwartej całego Przepisy polskie dotyczące wentylacji kotłowni odbiegają od przepisów stosowanych w NRF. [podobne: olx praca radom, olx praca częstochowa, ral 7045 ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx praca częstochowa olx praca radom ral 7045