Formy swiata roslinnego

Formy świata roślinnego i zwierzęcego posiadają przeważnie budowę swobodną; niegeometryczną. Formy roślinne o charakterze geometrycznym (kwiaty, szyszki) zostają wykorzystane w formie stylizowanej W ornamentyce i detalu architektonicznym. Formy bezpostaciowe, niezdecydowane, rozlazłe, przypadkowe stwarzają wrażenie nieładu, chaosu i dlatego nie mogą występować w architekturze. Przytoczono najczęściej stosowane formy geometryczne, mianowicie: 1 – Okrąg – najprostsza forma, 2 – sześciobok wpisany w koło z wypełnieniem powierzchni trójkątami równobocznymi, 3 – kwadrat , 4 – kwadrat wpisany w koło i kwadrat postawiony na ukos, 5 – kwadrat wzbogacony prostokątami, 6 – prostokąt (o 2 osiach symetrii), 7 – trójkąty równoboczny i równoramienny, 8 – układ prostokątów, 9 – świątynię grecką na stylobacie, 10 – Kościół św. Zofii w Konstantynopolu, 11 – Kościół św. Marka w Wenecji, 12 – schemat rzutu kościoła romańskiego. Zasada stosowania symetrii lub asymetrii. W geometrii układem symetrycznym nazywamy taki układ, w którym każdemu punktowi po jednej stronie osi symetrii odpowiada taki sam punkt po jej drugiej stronie. Oś symetrii dzieli kompozycję rzutu czy elewacji na dwie takie same połówki. Symetria w architekturze oznacza rozwiązanie osiowe. Drobne niezgodności mało widoczne lub nie istotne nie wpływają na czystość układu, np. niewielki jednostronny spadek terenu powodujący nieznaczne różnice w wysokości cokołu itp. [hasła pokrewne: praca do kitu polska woda, praca do kitu tubądzin, meble pracowniczne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: praca do kitu polska woda praca do kitu tubądzin szafy na dokumenty sklep internetowy