KOMINY – WYKONANIE

Przy wykonywaniu kominów ogrzewań centralnych obowiązują w pewnej mierze te same zasady, co i w przypadku małych kominów dla pieców pokojowych. W mniejszych i średnich urządzeniach należy w miarę możności unikać umieszczania kominów przy ścianie zewnętrznej. Przepisy urzędowe zabraniają wpuszczania do kominów centralnego ogrzewania spalin z innych palenisk, jak na przykład z pieców, palenisk kuchennych i przemysłowych urządzeń wytwarzających ciepło. Kocioł dodatkowego urządzenia dla przygotowywania ciepłej wody użytkowej należy zawsze przyłączać do osobnego komina. Kominy dużych ogrzewań trzeba prowadzić tak wysoko, aby spaliny ulatywały ponad sąsiednimi budynkami. Warunek ten jest szczególnie istotny przy spalaniu węgla kamiennego bogatego w gazy albo brykietów z węgla brunatnego, przy czym nawet mechaniczne paleniska i staranna obsługa nie zapewniają spalania całkowicie bezdymnego i bez powstawania sadzy. Ze względu na wyższe temperatury spalin z kotłów opalanych węglem, celowe jest oddzielenie trzonu komina od murów budynku, a w przypadku wolnostojących kominów wielkich urządzeń stosowanie wykładziny, nie- zależnie od muru zewnętrznego. Długie czopuchy mogą powodować rozmaite zakłócenia. Długość czopucha nie powinna być większa niż 30% tej wysokości komina. Czopuchy należy układać ze wzniesieniem 1: 10 w kierunku przepływu spalin i dobrze chronić przed ochłodzeniem i wpływami wilgoci. Czopuchy muszą mieć dostateczną liczbę łatwo dostępnych otworów do czyszczenia dla usuwania sadzy i popiołu lotnego. Główny otwór do czyszczenia Rl należy w miarę możliwości umieszczać na czołowej ścianie czopucha. Dla wygodnego oczyszczania odstęp do sąsiedniej ściany powinien wynosić przynajmniej 11/2 m. Leżący po przeciwnej stronie otwór do czyszczenia R2 umieszczony w kominie służy równocześnie do rozpalania ognia dla pobudzenia ciągu. Otwory do czyszczenia R3 w górnej ścianie czopucha nie są wygodne, często jednak nie można ich uniknąć. [hasła pokrewne: olx praca siedlce, osprzęt elektryczny legrand, okna rehau opinie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: okna rehau opinie olx praca siedlce osprzęt elektryczny legrand