Kompozycja elewacji

Kompozycja elewacji powstaje równocześnie z rzutem budynku. W fazie rozwiązywania sytuacji, a następnie w fazie ustalania bryły budynku, należy .już szkicować koncepcję głównych elewacji. W pewnych wypadkach wpierw mogą powstać rozwiązania elewacyjne, które zostaną wprowadzone do rzutu poziomego i nadadzą mu kierunek. Przy opracowywaniu elewacji powstają dwa zasadnicze momenty: a) wprowadzenie podziałów elewacji w poziomie i pionie, b) rozmieszczenie otworów. Zasadniczym momentem w koncepcji elewacji jest ustalenie miejsca wejść do budynku. W należności od ulicy lub drogi wejścia mogą być z frontu, z boku lub od tyłu . Otwory wejściowe stanowią akcenty architektoniczne, które mogą być jeszcze bardziej podkreślone przez odpowiednie rozwiązanie schodów zewnętrznych .
Poziomy podział elewacji występuje często. w klasycznej zasadzie trój działu, dzielącego budynek na cokół, ściany i gzyms (zwieńczenie). Pionowy podział na. ryzality, pilastry, lizeny, kolumny, filary itp. można wprowadzić, jeżeli będą one uzasadnione funkcją, konstrukcją lub plastyką budynku, [podobne: polska woda praca do kitu, ciśnienie wody w sieci, oczko wodne forum ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ciśnienie wody w sieci oczko wodne forum polska woda praca do kitu