OBLICZANIE KOMINÓW

Kominów nie można obliczyć z taką dokładnością do jakiej na ogół dąży się w technice. Przyczyny tego leżą w pewnych niedokładnościach założeń obliczeniowych oraz w zakłóceniach wywołanych wpływami klimatycznymi. Trzeba zwrócić uwagę na niżej podane okoliczności. 1. Nie można z góry przewidzieć średniej temperatury spalin w kominie. Nawet jeśli temperatura spalin uchodzących z kotła jest znana okazuje się, że temperatura w kominie różni się od obliczonej w zależności od obciążenia kotłów i warunków ochłodzenia, 2. Dopływ szkodliwego powietrza przez nieszczelności zwiększa ilość gazów spalinowych i obniża temperaturę w kominie. W praktyce nie udaje się całkowicie uniknąć nieszczelności. Wpływu nieszczelności nie daje się w żaden sposób określić, a nawet w przybliżeniu oszacować. 3. W przypadku przeciążenia paleniska, komin powinien odprowadzać więcej spalin niż jest to przewidziane w warunkach pracy normalnej z drugiej jednak strony nie powinien on być zbyt wielki, aby mógł również sprostać zadaniom podczas pracy przy obciążeniu kotła równemu 20-30% wydajności nominalnej. 4. Całkowite nagrzanie komina wymaga wielu godzin. Komin jednak musi (jeszcze przed swoim całkowitym nagrzaniem) odprowadzić żądaną ilość spalin. 5. Stan-pogody, wiatr i inne przyczyny mogą wpływać na .komin w sposób całkowicie niekontrolowany. W tym stanie rzeczy obliczenia muszą być potwierdzone przez praktykę i muszą zawierać dodatki bezpieczeństwa, a więc wystarczy dla warunków pracy kotłów ogrzewczych stosowanie metody przybliżonej. Według propozycji Grobera 1) zestawiono w normie DIN 4705 dane dla kominów, których wysokość jest określona wysokością budynków. . [patrz też: olx praca siedlce, osprzęt elektryczny legrand, okna rehau opinie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: okna rehau opinie olx praca siedlce osprzęt elektryczny legrand