Odgałęzienia od głównych przewodów parowych

Odgałęzienia od głównych przewodów parowych odprowadza się zawsze od góry przewodu tak, aby kondensat ściekał dalej głównym przewodem. Dlatego też przy rozdziale górnym piony opadowe przyłącza się do przewodu poziomego, w formie tak zwanych fajek. Ostatni pion prowadzi się prosto w dół jako odwodnienie przewodu poziomego. Jeśli kondensat nie może być stale odprowadzany przez najniższy grzejnik pionu, ponieważ grzejnik ten trzeba wyłączać, wtedy należy przewidzieć odwodnienie. Niewielkie ilości kondensatu można odprowadzać pionami, które nie służą do odwadniania, nawet przy zamkniętym zaworze najniższego grzejnika, jeśli tylko zaopatrzy się stożek zaworu w niewielki wykrój. Grzejnik nie może być jednak wtedy całkowicie wyłączony. Dla uniknięcia spiętrzania się kondensatu przed zamkniętym zaworem grzejnikowym układa się przewody doprowadzające parę do grzejnika (gałązki) tak, aby wznosiły się w kierunku grzejnika. Wyjątek stanowią jedynie doprowadzenia najniższego grzejnika, służące równocześnie do odwadniania, przy górnym rozdziale pary.
WYTWARZANIE PARY W zakładach przemysłowych albo w dużych ogrzewaniach zdałaczynnych, parę niskoprężną, służącą do celów ogrzewniczych, dostarcza się często z kotłów wysokoprężnych, przy czym parę przy wyższym ciśnieniu doprowadza się albo przez zawory redukcyjne, albo przed doprowadzeniem do sieci grzejnej wykorzystuje się ją do uzyskania pracy przy za- mianie ciepła na energię mechaniczną lub elektryczną. W NRF miarodajnymi przepisami dla budowy i pracy takich kotłów jest zarządzenie o kotłach niskoprężnych. Według tego rozporządzenia kotły niskoprężne parowe nie podlegają ani odbiorowi technicznemu, ani okresowemu sprawdzaniu. O ustawieniu ich trzeba jednak zakomunikować właściwej władzy budowlano-policyjnej. Osobny odbiór techniczny jest konieczny tylko w przypadku kotłów, które nie są wykonane w sposób typowy.
OSPRZĘT KOTŁOW Według wyżej wspomnianych przepisów kocioł niskoprężny musi mieć: 1 przyrząd bezpieczeństwa z zamknięciem wodnym, 1 szkło wodowskazowe z oznaczeniem średniego roboczego stanu wody, 1 manometr o zakresie od O do najwyżej 1 kG/cm2 nadciśnienia, 1 tabliczkę kotłową z podaniem typu i wydajności nominalnej. Do uzyskania kontrolowanej pracy wskazane jest również zastosowanie regulatora spalania, urządzenia sygnalizującego dla najwyższego i najniższego poziomu wody w kotle, a przy większych kotłach ciągomierza. [podobne: polska woda praca do kitu, ciśnienie wody w sieci, oczko wodne forum ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ciśnienie wody w sieci oczko wodne forum polska woda praca do kitu