ODPROWADZANIE KONDENSATU DO KOTŁA

W niskoprężnym ogrzewaniu parowym kondensat samoczynnie spływa w zamkniętym obiegu do kotła, jeżeli grzejniki usytuowane są dostatecznie wysoko ponad kotłem. Przy ciśnieniach roboczych do 0,2 atn najczęściej jest zachowana wymagana różnica wysokości między przewodem zbiorczym kondensatu (względnie przewodem powietrznym przy niskim ułożeniu przewodu kondensacyjnego), a poziomem wody w kotle. Przy wyższych ciśnieniach trzeba odpowiednio obniżyć podłogę kotłowni. Często nie można tego przeprowadzić – przede wszystkim zaś wtedy, gdy stosuje się ciśnienie pary 0,4-0,5 atn. Pewna część powierzchni grzejnych znajduje się wówczas w obszarze spiętrzania się kondensatu llI-b. Jeśli dotyczy to jedynie pojedynczych większych odbiorników ciepła. usytuowanych na przykład w pobliżu wymienników ciepła albo urządzeń do przygotowywania cieplej wody użytkowej wewnątrz centrali cieplnej, wtedy trzeba te odbiorniki ciepła połączyć odrębnymi powrotnymi przewodami kondensacyjnymi doprowadzonymi aż do kotła. Stosując obliczone z nadmiarem przewody doprowadzające parę można w tym obiegu utrzymać małe spiętrzenie kondensatu. Odpowietrzenie odbywa się przy wejściu pary do grzejników. We wszystkich innych przypadkach trzeba stosować specjalne urządzenie do mechanicznego przepompowywania części lub całości kondensatu. Spośród licznych urządzeń mających zastosowanie 1) do mechanicznego odprowadzania kondensatu opisano poniżej kilka sposobów wypróbowanych. [więcej w: szerokość spocznika, olx praca opole, instalbud trzebinia ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: instalbud trzebinia olx praca opole szerokość spocznika