Operowanie kwadratem

Operowanie kwadratem oraz kołem wpisanym w kwadrat i opisanym na nim stwarzają niejednokrotnie podstawy do koncepcji architektonicznych. Równie często mają zastosowanie wieloboki foremne, jak sześcioboki, ośmioboki, dziesięcioboki, dwunastoboki i inne formy regularne. Również spotkać można zastosowanie takich form, jak trapez symetryczny lub romb. Rzadziej spotykane są takie formy, jak równoległobok, trójkąt różnoboczny i trapez niesymetryczny. Równoległobok występuje także przy rozwiązywaniu balustrad schodowych, w których pochyła linia poręczy wiąże się z pionami filarów, tworząc równoległoboki. ,Formy nieregularne powstają jako rozwiązania wtórne w wyniku podziału układów zasadniczych. Z linii krzywych, poza wymienionym już kołem występują jeszcze elipsa i linia koszowa oraz spirala (Archimedesa), rzadziej natomiast parabola i hiperbola. Formy geometryczne występują często w połączeniach: ze sobą, tworząc pewne zespoły. Tak np. ączy się w prostokąty z odcinkami łuków. Przy stosowaniu form geometrycznych trójwymiarowych również posługujemy się bryłami regularnymi. Będą to: prostopadłościan, sześcian, graniastosłup, ostrosłup, ostrosłup ścięty, walec, stożek , kula, półkula, dowolne bryły obrotowe, konoidy, bryły utworzone z powierzchni wichrowatych. Posługiwanie się formami geometrycznymi tłumaczy się ich regularnością, równowagą i spokojem. Formy najprostsze (piramidy egipskie) oddziałują na człowieka swoją zwartością i decyzją koncepcyjną. Harmonizują one z naturą na zasadzie kontrastu. [więcej w: olx praca radom, olx praca częstochowa, ral 7045 ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx praca częstochowa olx praca radom ral 7045