Pojęcia podstawowe

Siła ciągu niezbędnego dla paleniska. Doprowadzone przez kocioł do paleniska powietrze – względnie gazy spalinowe – mają na swej drodze szereg oporów do przezwyciężenia, a mianowicie: klapę powietrzną w drzwiczkach popielnika, warstwę opału, kanały dymowe i załamania czopucha. Dla utrzymania właściwego przepływu musi istnieć różnica ciśnień między otaczającą przestrzenią a wylotem czopucha. Wymagana różnica ciśnień zależy od ukształtowania drogi oraz od ilości spalin. Jako potrzebną silę ciągu paleniska określa się taką różnicę ciśnień, jaka jest potrzebna do pokonania tych oporów przy wydajności nominalnej, a więc przy normalnej ilości gazów. Wartość ta oznaczona jako Z jest wielkością charakterystyczną tylko dla palenisk i kotła i w zasadzie nie ma nic wspólnego z kominem. Nie można jej obliczyć rachunkowo, ale trzeba ją przyjąć na podstawie danych przekazanych przez wytwórcę kotłów i przy uwzględnieniu przyjętych najczęściej małych strat ciągu w czo- puchu. Potrzebna siła ciągu równa jest zwykle 2 – 6 mm H20. Siła ciągu komina. Wartość jej powstaje z siły unoszenia spalin w kominie, którą można wyliczyć z wysokości komina h oraz z ciężarów właściwych powietrza i spalin Yzw i Yw. Własne zapotrzebowanie ciągu przez komin. Pewna część siły ciągu komina zużywa się wewnątrz samego komina. Składnik ten określony jako E nazywa się zapotrzebowaniem własnym. Wbudowując u spodu komina ciągomierz, można nim mierzyć w czasie pracy ciągłej zapotrzebowanie ciągu paleniska przy wydajności normalnej, Przez zasunięcie zasuwy kominowej odcina się przepływ gazów i uzyskuje się zwiększenie wskazań przyrządu określające siłę ciągu komina. Różnica między dwoma odczytami stanowi zapotrzebowanie własne komina. Określenie wysokości komina. Zadanie obliczenia komina można określić następująco: należy obliczyć przekrój i wysokość komina tak, aby po odjęciu od siły ciągu komina H zapotrzebowania własnego E pozostało zapotrzebowanie ciągu paleniska Z. Warunek ten w postaci równania brzmi H – E = Z. Wielkość Z zależy od właściwości paleniska i dlatego należy je traktować jako daną. E zależy ha podstawie podanego wyżej równania od szybkości gazów, a więc przede wszystkim od ilości spalin i od ich ciężaru właściwego. Wielkość H zależy od wysokości komina i również od Ciężaru właściwego spalin. Wielkości l, ZI, YZV i Yw są wartościami, dla których można znaleźć dane właściwe lub przybliżone. Wysokość h i długość boku s są dwiema niewiadomymi równania. Dla jednoznacznego rozwiązania zadania potrzebne jest zatem drugie równanie dla h i s. Równanie td wynika z warunku, że wielkość zapotrzebowania własnego komina musi stać w określonym stosunku do pozostałych dwóch wielkości. Nie należy przyjmować zbyt małego zapotrzebowania własnego, gdyż prowadzi to do nie- potrzebnie wielkich wymiarów komina. [przypisy: olx praca siedlce, osprzęt elektryczny legrand, okna rehau opinie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: okna rehau opinie olx praca siedlce osprzęt elektryczny legrand