Przyklad równowagi pionowych

Wreszcie przykład świątyni antycznej rozwiązany w postaci szeregu pionowych kolumn przykrytych belkowaniem poziomym zwieńczonej trójkątnym tympanonem o liniach łagodnie pochyłych. Przykład równowagi pionowych, poziomych i ukośnych. Doskonałość antyczna umiała znaleźć rozwiązanie dające wrażenie równowagi form i wyrazu spokoju. Podobne do antycznych są przejawy sztuki epoki odrodzenia. Przykładem jest Willa Rotonda w Vicenzie. Architektura klasyczna potrafiła połączyć pierwiastki duchowe i materialne oraz potrzeby życia codziennego, równowadze wartości materialnych i duchowych. Zasada stosowania rytmu. Rytmem w architekturze nazywamy rozmieszczenie jednakowych elementów architektonicznych w równych odstępach. Rytm znany jest nam również z innych dziedzin. Występuje cm w poezji i w muzyce. Rytm architektoniczny stwarza najprostszą formę kompozycyjną. Rytm zatem tworzy szereg jednakowych elementów , równo rozstawionych. Do stworzenia rytmu potrzebne są conajmniej 3 elementy. Górnego ograniczenia długości rytmu nie ma. Jednakże zbyt długie ciągi rytmów wywołują wrażenie monotonii. Dlatego też ciągi przekraczające siedem elementów należy rozbić, wprowadzając rytm drugiego stopnia. W myśl tej samej zasady może powstać również rytm trzeciego stopnia albo rytm mieszany . Zasada rytmu ma najczęściej zastosowanie w rozmieszczeniu otworów okiennych lub drzwiowych. Rytm może wystąpić w rozmieszczaniu pilastrów, kolumn, arkad, rozczłonowaniu attyk, przy rozwiązywaniu krat, balustrad itp. Rytm daje wrażenie ładu, porządku i dobrej kompozycji. 414 [przypisy: olx praca koszalin, praca do kitu ceramika tubądzin, grzejniki stalowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: grzejniki stalowe olx praca koszalin praca do kitu ceramika tubądzin