PRZYRZĄD BEZPIECZEńSTWA

Przyrząd bezpieczeństwa zapobiega przekroczeniu największego ciśnienia dopuszczalnego w niskoprężnych kotłach parowych albo przekroczeniu jakiejkolwiek wartości. niskiego ciśnienia roboczego pary. Przyrządy bezpieczeństwa są to pionowe rury w kształcie litery U wypełnione wodą jako cieczą tworzącą zamknięcie hydrauliczne. Krótsze ramię jest połączone z przestrzenią parową kotła, a drugie ramię, którego długość odpowiada najwyższemu dopuszczalnemu ciśnieniu, jest otwarte. Przy przekroczeniu najwyższego ciśnienia woda zamykająca zostanie wytłoczona, a para może ujść z kotła przez rurę bezpieczeństwa. W normie DIN 4750 – przyrządy bezpieczeństwa dla kotłów parowych niskoprężnych – zawarto szczegóły dotyczące wykonania przyrządów bezpieczeństwa, obliczania ich oraz zabezpieczenia kilku kotłów jednym urządzeniem. Tablica liczbowa zawiera najmniejsze średnice przyrządów bezpieczeństwa dla określonych wydajności kotłów. Dla uproszczenia, w normie DIN 4750 podano Ilości pary niezależnie od ciśnienia, chociaż ilość wyrzucanej pary wzrasta wraz z ciśnieniem roboczym. Często spotykany rodzaj przyrządu bezpieczeństwa. Z lewej strony przyrząd bezpieczeństwa łączy się z przestrzenią parową kotła, W zależności od ciśnienia roboczego między ramionami ustala się przesunięcie poziomu wody, przy czym wysokość H określa największe. możliwe ciśnienie robocze. Dłuższe ramię łączy się ze zbiornikiem służącym do zebrania wody stanowiącej zamknięcie hydrauliczne i wyrzuconej przy przekroczeniu ciśnienia. Zbiornik ten połączony jest z atmosferą rurą wylotową. Przewód wylotowy należy ułożyć w taki sposób, aby przy działaniu przyrządu bezpieczeństwa można było odprowadzić parę na zewnątrz centrali cieplnej bez narażenia obsługi na oparzenie i .bez możliwości wytworzenia mgły w pomieszczeniu, Po obniżeniu się ciśnienia w kotle, woda stanowiąca zamknięcie hydrauliczne, zgromadzona w zbiorniku górnym, zostaje odprowadzona przez przewód opadowy z powrotem do rury o kształcie litery U. Przyrząd ten ma jeszcze dodatkową rurę bezpieczeństwa umieszczoną wyżej, przez którą wyrzucana zostaje para tuż przed osiągnięciem ciśnienia szczytowego. Zwraca to uwagę palacza na przekraczanie ciśnienia tak, że w wielu przypadkach można uniknąć hałaśliwego wyrzucenia pary przez przyrząd bezpieczeństwa i związanej z tym utraty wypełniającej go wody. W tym samym celu umieszcza się czasem zawór bezpieczeństwa w przewodzie pary prowadzącym do przy- rządu bezpieczeństwa. [więcej w: szerokość spocznika, olx praca opole, instalbud trzebinia ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: instalbud trzebinia olx praca opole szerokość spocznika