urbanistyczne zalozenia miast

Przykładów piękna skomponowanego świadomą twórczością człowieka jest również dużo. Nie tylko urbanistyczne założenia miast stanowiące główną kompozycję układu ulic i placów uważać można za piękno skomponowane, lecz każdy obiekt architektoniczny zaprojektowany w całości może stanowić piękno skomponowane. Przykładem piękna przypadkowego może być grupa zabudowań Lanc korony .. Główny motyw stanowi tu bryła kościoła otoczona szeregiem niskich, parterowych. budynków mieszkalnych o różnej formie. Trudno tu doszukać się jakiejś myśli koncepcyjnej. Przypuszczać raczej, należy, ż powstały. one w sposób przypadkowy w ciągu dłuższego czasu. Dominujące znaczenie ma bryła kościoła z wieżą wznoszącą się swoją masą ścian i dachem wysoko ponad otaczające domy. Drugim przykładem piękna przypadkowego może być rozwinięcie ściany rynku w Tarnowie . Różnej wielkości budynki ustawione są w zabudowie zwartej jeden przy drugim. Jedne z attykami, inne z dachami stromymi, wyższe i niższe, stłoczone są obok siebie, jednak tworzą jednolitą całość, dają wyraz epoki, w której powstały. Ściana podcieniowa rynku olsztyńskiego pomimo różnych elewacji budynków ustawionych obok siebie stanowi próbę ujednolicenia parterów przez zastosowanie podcieni. Chociaż podcienie te wypadły też przypadkowo, lecz widzimy na tym przykładzie chęć znalezienia pewnej koncepcji scalającej pierzeje rynku. Nie należy jednak sądzić, że każde przypadkowe nagromadzenie form da piękno. przypadkowe. Często może powstać z tego odrażający chaos. Zestawienia przypadkowe wymagają również ładu i harmonii, co zostaje osiągnięte dzięki intuicji i wyczuciu smalcu ich twórców. [hasła pokrewne: maszyny pakujące producent, cena m3 betonu, maszyny pakujące ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cena m3 betonu ceramika tubądzin praca do kitu Domy z drewna