Kotłownia

Według normy PN-59/B-0241i kotłownia powinna mieć kanał nawiewny o przekroju nie mniejszym niż 500/0 przekroju komina (nie mniej jednak niż 21 X 21 cm). Otwór wylotowy z kanału nawiewnego powinien mieć wolny przekrój równy przekrojowi kanału powinien znajdować się w tylnej części kotłowni i nie w pobliżu stanowiska palacza. W otworze nawiewnym lub w kanale powinno znajdować się urządzenie do regulacji przepływu powietrza, nie pozwalające jednak na zmniejszenie przekroju kanału względnie otworu więcej niż do 1/5. Kotłownia powinna mieć kanał wywiewny o przekroju nie mniejszym niż 25% powierzchni przekroju kanału komina z otworem wlotowym pod sufitem, względnie dachem kotłowni, wyprowadzony ponad dach i umieszczony, o ile to możliwe, obok komina. Przekrój poprzeczny tego kanału nie powinien być mniejszy niż 14 X 14 cm. Otwór wlotowy do kanału wywiewnego powinien mieć wolny przekrój równy przekrojowi kanału. Kanał wywiewny i otwór wlotowy do niego nie mogą mieć urządzeń do zamykania . Stosowanie wentylacji wyciągowej mechanicznej w kotłowni z kominem o ciągu grawitacyjnym jest niedopuszczalne. (Mizgier Z.: Sprawa wietrzenia kotłowni centralnych ogrzewań w świetle przepisów. GWTS, t. 30, s. 347, 1956). Centralne ogrzewanie. Kotłownie centralnego ogrzewania niskiego ciśnienia. Wytyczne wykonania i wyposażenia. Norma polska przewidują odległość przodu kotła od przeciwległej ściany co najmniej o 0,5 m większą niż długość kotła, Jednak nie mniejszą niż 2 m. Odległość tyłu kotła od ściany kotłowni, jeżeli czopuch znajduje się w kotłowni nad podłogą przy kotłach z kanałami pionowymi lub poziomymi, których czyszczenie nie odbywa się z tyłu kotła, powinna wynosić co najmniej 0,7 m. Odległość boku kotła od ściany kotłowni nie może być mniejsza przy kotłach członowych niż – 0,5 m, przy- dużych kotłach stalowych (np. KCO-80) – 1 m. Odległość między kotłami nie może być mniejsza niż 0,5 m. Przejście główne za kotły powinno mieć szerokość co najmniej 1 m. Wysokość kotłowni powinna być nie mniejsza niż podwójna wysokość kotła, jednak co najmniej 2,5 m, zaś przy kotłach z górnym zasypem opału odległość od wierzchu kotła do stropu – bądź spodu podciągów lub przewodów – nie może być mniejsza niż 2 m. Przepisy polskie nie zezwalają na zsuwanie kotłów członowych parami, gdyż ustawienie takie utrudnia wymianę członów. Otwór wlotowy kanału wywiewnego powinien być umieszczony w pobliżu stropu kotłowni. W kotłowni należy przewidzieć odwadnianie podłogi. Jeśli nie można zastosować bezpośredniego przyłączenia do kanalizacji, to trzeba wykonać studzienkę z pompą ręczną lub mechaniczną. Drzwi kotłowni powinny być ognioodporne i otwierać się na zewnątrz z wyjątkiem drzwi prowadzących do składu opału. Dla łatwiejszego usuwania pozostałości spalania zaleca się zastosowanie urządzeń do odprowadzania żużla, które w małych i średnich instalacjach ogrzewczych są prostym urządzeniem transportowym z posuwem poziomym, zaś w większych wykonuje się je jako urządzenie podwieszone z wciągarką elektryczną albo jako wyciąg ukośny. [przypisy: maszyny pakujące producent, cena m3 betonu, maszyny pakujące ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cena m3 betonu ceramika tubądzin praca do kitu Domy z drewna