Zasada napiecia kierunkowego

Zasada napięcia kierunkowego. Linie proste występują w przyrodzie w 3 zasadniczych kierunkach, jako linie poziome, pionowe i ukośne. Linie poziome występują jako linie horyzontu w krajobrazie równinnym i na powierzchni tafli wody. Dają one wrażenie równowagi, spokoju i ciszy. Linie pionowe, tj. Iinie spadających ciał, przyciągania ziemskiego, wysokopiennych drzew, tworzą przeciwstawienie do linii poziomej, wyrażają dążenia, wzniosłość. Linie pochyłe, stoki, zbocza gór są bardzo dynamiczne, wyrażają czyn, akcję, niepokój. W architekturze linie te znalazły swoje odbicie w wyrażaniu tendencji swoich epok epoka gotycka w średniowieczu stawiała życie duchowe ponad troski życia ziemskiego; wysuwała Idee życia pozaziemskiego. Stąd powstała strzelista architektura kościołów gotyckich o przeważającej linii pionowej i wysmukłej sylwecie oraz pionowych proporcjach całego układu kompozycji i jej szczegółów. Innym przykładem jest funkcjonalny budynek Centralnego Domu Towarowego w Warszawie , przestrzeń przeznaczona do składowania dużej ilości towarów o różnym przeznaczeniu. Pasuje tu zasada pakowności, składowania oraz funkcji sprzedaży wymagającej dużych poziomych powierzchni dla obsługi setek tysięcy ludzi. Tym uzasadnia się poziomy charakter budynku wyrażony na zewnątrz poziomymi liniami pięter, odzwierciedlającymi zasadę nawarstwiania wartości materialnych. [patrz też: praca do kitu polska woda, praca do kitu tubądzin, meble pracowniczne]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: praca do kitu polska woda praca do kitu tubądzin szafy na dokumenty sklep internetowy