Zasadniczy wyraz architektoniczny elewacji

Zagadnienie rozmieszczenia otworów stanowi kluczową pozycję w rozwiązywaniu elewacji . Zasadniczy wyraz architektoniczny elewacji uzyskuje się przez właściwy dobór wielkości i proporcji otworów i ich wzajemne rozstawienie. Stosunek powierzchni otworów do powierzchni pozostałej ściany często nadaje wyraz elewacji. Cała ściana oszklona lub .cała ściana ślepa wyglądają mniej korzystnie niż ściana, w której otwory harmonizują z tłem ściany. Można tu zastosować zgrupowanie otworów lub ich rozstawienie; rytmy pojedyncze lub podwójne, wprowadzenie szerokich filarów skrajnych lub odwrotnie, rozmieszczanie otworów okiennych blisko. narożników. Wszystkie te środki służą do uzyskania kompozycji elewacji. Różnorodność otworów, które występują na elewacjach, jak otworów okiennych, drzwiowych, prześwitów, bram, wystaw sklepowych i innych motywów plastycznych jak balkonów, wykuszy, loggii – daje szerokie możliwości do właściwego skomponowania elewacji. Istnieje także niebezpieczeństwo przeładowania elewacji różnymi motywami. Dlatego też należy się ograniczyć do możliwie najmniejszej liczby jednorodnych motywów i ustawiać je w jak najbardziej proste, spokojne i harmonijne układy. Uzyskać to można przez 1) sprowadzenie głównych otworów okiennych do jednolitych wymiarów zasadniczych, 2) zastosowanie rytmu w rozstawie otworów, 3) zastosowanie pozostałych zasad poprawnego projektowania podanych powyżej, a dotyczących punktacji, tła i akcentów, doboru proporcji i wyrazu architektonicznego. [więcej w: polska woda praca do kitu, ciśnienie wody w sieci, oczko wodne forum ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ciśnienie wody w sieci oczko wodne forum polska woda praca do kitu