Zasady kompozycji architektonicznej

5. Zasady kompozycji architektonicznej Po ustaleniu lub przyjęciu bryły budynku w najbardziej ogólnych zarysach należy przejść do wstępnego opracowania elewacji, które polegać będzie na 1) rozczłonowaniu powierzchni ścian, 2) rozstawieniu otworów okiennych i drzwiowych. Czynności te mogą być wykonane w różnej kolejności łub równocześnie. Badając różne koncepcje elewacji, stwierdzić można ich nieograniczoną różnorodność spowodowaną różnicą wymiarów, proporcji, liczbą otworów okiennych i drzwiowych. Każda elewacja jest wynikiem wyczucia indywidualnego i pracy twórczej autom. Dlatego też me można podać gotowych przepisów lub recept i opracowanie elewacji. Jednak ustalić można główne zasady, którym podlegają wszystkie elewacje w większym lub mniejszym stopniu. Przeanalizowanie i przyswojenie sobie tych zasad da ogólne wytyczne do komponowania elewacji. Są to: 1. Zasada geometryczności form architektonicznych 2. Zasada stosowania symetrii lub asymetrii 3. Zasada napięcia kierunkowego .4. Zasada stosowania rytmu 4. Zasada stosowania parzystej, lub nieparzystej liczby osi otworów 5. Zasada punktacji (zakończenia) 6. Zasada tła architektonicznego i akcentów (prawo kontrastu i opozycji) 8,. Zasada doboru proporcji 9. Zasada jednorodności motywów i wzajemnej ich zależności 10. Zasada wyrazu architektonicznego. Wymienione wyżej zasady wymagają szczegółowego omówienia. [hasła pokrewne: maszyny pakujące producent, cena m3 betonu, maszyny pakujące ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cena m3 betonu ceramika tubądzin praca do kitu Domy z drewna